Gå till innehåll

Miljöpolicy

Kakel och klinker är gjort av lera. Det är en naturprodukt och ger en minimal miljöpåverkan. Materialet har även utmärkta egenskaper för återvinning.
Vi på Centro jobbar fortlöpande med vårt miljöarbete och har för avsikt att ha en så liten påverkan på vårt jordklot som det bara är möjligt. Vi har för vår verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för miljö, enligt kraven i ISO 14001:2004 för miljöledningssystem. I denna ingår vår miljöpolicy:

”Centro kakel och klinker AB ska i sin verksamhet sträva för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Vi skall tillhandahålla produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter. All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs”

Praktiskt betyder det exempelvis att vi alltid ska kunna uppvisa produktdokumentation såsom BVD och att produkterna ska kunna uppvisa minst Accepteras(gul) status i Byggvarubedömningen samt finnas registrerade i BASTA-registret, SundaHus samt Svanens HPP.

För mer information kring vår miljöpolicy eller information om våra produkter, kontakta oss på info@centro.se