Gå till innehåll

Skötsel

Kakel och klinker är rätt monterade ett mångtusenårigt material. I monteringen ingår också att man efter sättning och fogning tar hand om företrädelsevis golvet(det är det som är mest utsatt) på rätt sätt för att kunna åtnjuta alla de fördelar som ett keramiskt golv ger i form av hygien, städbarhet och lång hållbarhet. Normalt behövs ingen efterbehandling, utan rätt utförd första rengöring efter fogning räcker vanligen för att lägga grunden till ett golv med extrem hållbarhet och, inte minst viktigt i offentliga miljöer, med en mycket låg städkostnad. 

Vägg

Eftersom kakel är glaserade plattor avsedda för vägg behövs normalt inget särskilt handhavande mer än att man ska tillse att alla fogrester tvättas och/eller torrpoleras med trassel eller torr trasa bort från glasyren efter fogning. För löpande rengöring används i regel vatten, ibland med tillsats av ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Grövre nedsmutsning tas bort med mekanisk bearbetning med scotch brite eller liknande tillsammans med exempelvis allrengöring.

Golv

För alla golvplattor gäller att första rengöring efter fogning är av mycket stor vikt. Beroende på klinkertyp skiljer sig metoderna åt, men cementfilmen från fogmassan måste bort för att inte utgöra ett svårstädat och dammsamlande skikt. Svårigheten med detta är att cementfilmen som fogmassan kvarlämnar inte syns, och den lossnar inte förrän den antingen nöts bort efter mycket lång användning eller efter den tvättats bort med någon form av surt rengöringsmedel. För val av metod, kontakta oss på Centro. Vissa golvtyper som natursten t ex behöver annorlunda och ytterligare behandling. Kontakta oss på Centro för hjälp i specifika fall.