Gå till innehåll

Branschregler

Vad är branschregler?

Sedan 1989 företräds kakelbranschen i Sverige av Byggkeramikrådet (BKR) som ägs av Kakelföreningen (KAF) och Plattsättningsentreprenörernas Riksförbund (PER). Det är BKRs huvudsakliga jobb att jobba för god användning av byggkeramik i Sverige det är de som administrerar och är ansvarig för informationen kring reglerna för branschen gällande tätskikt samt kakel och klinker i våtrum. Detta regelverk är de så kallade branschreglerna går sedan 2007 under namnet Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV).

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Branchreglerna laddar du hem här: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Hur blir jag behörig?

För att få arbeta med tätskikt i våtutrymmen krävs behörighet enligt de gällande branschreglerna, både för företaget samt den som utför arbetet. För att erhålla behörighet så går man utbildning hos just Byggkeramikrådet. Utbildningen för behörighet består av tre kurser, där den tredje tillhandahålls av respektive tätskiktsleverantör då den handlar om praktiskt tillämpning av det specifika godkända tätskiktssystemet. Kontakta Byggkeramikrådet för att erhålla mer information eller om du vill anmäla dig till utbildningen.

Telefon: 08-641 21 25
E-post: info@bkr.se
Webb: www.bkr.se 

Vi tillhandahåller Steg 3

Centro har tagit fram egna tätskiktssystem som uppfyller de av Byggkeramikrådet ställda kraven för godkända tätskiktssystem. Vi erbjuder, som ett led i att säkerställa arbetsutförandet kontinuerligt, Steg 3-kurser i våra tätskiktsystem för våra professionella entreprenörer. Kontakta oss för närmaste lediga plats- och bokningsmöjligheter.